SL LED LIGHTING TOWER

1500 rpm – 50 Hz – cos ϕ 0,8 – 220V – 240V        |       1800 rpm – 60 Hz – cos ϕ 0,8    |      1800 rpm – 48V

1500 rpm – 50 Hz – cos ϕ 0,8 – 220V – 240V
1800 rpm – 60 Hz – cos ϕ 0,8
1800 rpm – 48V

>SITE LIGHT

>SOFT LIGHT

STANDARD EQUIPMENT

• Hydraulic mast made of galvanized steel
• Maximum height 9 m
• Rotation 350°
• Fast and automatic deployment with safety system
• 140 litres fuel tank
• Noise level 60 dB(A)
• Liquids bunding
• 4 deploying stabilizers

>ENGINE

MODELNUMBER OF HEADSW PER LAMPTOTAL WCURRENTVOLTAGE V50 HZ60 HZTANK lDIMENSIONS cmMAXIMUM SIZE cmWEIGHT kgSTANDARD PANEL
MODELNUMBER OF HEADSW PER LAMPTOTAL WCURRENTVOLTAGE V

50 Hz

60 Hz

Enginecm3kWmkWmfuel consumption (l/h)fuel consumption (l/h) AspirationTANK (l)DIMENSIONS (cm)MAXIMUM SIZE (cm)WEIGHTSTANDARD PANEL
kVA LTPkVA PRPkVA LTPkVA PRP1500 rpm1800 rpm1500 rpm*1800 rpm*LWHLWH

SL SITE LIGHT LED

SINGLE-PHASE

SL 9508 KL8250 W2000 WAC230 V5.34.56.56KOHLER KDW 70268655.90.80.7N1402451302302452809201100MCP 120-80
SL 9606 YM6250 W1500 WAC230 V54.56.66YANMAR 2TNV705704.25.80.60.6N1402451302302452809201050MCP 120-80
SL 9608 YM8250 W2000 WAC230 V54.56.66YANMAR 2TNV705704.25.80.60.6N1402451302302452809201100MCP 120-80
SL 9808 PK**8250 W2000WAC230 V8.881211PERKINS 403D-11G11318.410.30.80.8N1402451302302452809201120MCP 120-80
SL 9810 PK**10250 W2500 WAC230 V8.881211PERKINS 403D-11G11318.410.311N1402451302302452809201150MCP 120-80
SL 9810 PK**8 + 2330+250 W3140 WAC230 V8.881211PERKINS 403D-11G11318.410.31.31.3N1402451302302452809201180MCP 120-80
SO SOFT LIGHT LED
SINGLE-PHASE
SB 9508 KL8250 W2000 WAC230 V5.34.56.56KOHLER KDW 70268655.90.80.7N1402451302302452809201120MCP 120-80
SB 9608 YM8250 W2000 WAC230 V54.56.66YANMAR 2TNV705704.25.80.60.6N1402451302302452809201180MCP 120-80

*Consumption is calculated with all the lights turned on at the same time

> CONTROL PANEL